اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

  |   مشاهده همه اطلاعیه ها
Card image
تعطیلی کامل کلیه فعالیتهای آموزشی حضوری دانشگاه به مدت دو هفته

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

Card image
اطلاعیه در خصوص حذف ترم با احتساب در سنوات

یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

Card image
اطلاعیه آموزش در خصوص حذف اضطراری

یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

Card image
راهنمای شرکت در آزمون سامانه یادگیری الکتریکی ویژه دانشجویان

یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

همایش دانشگاه

عناوین مهم خبری

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

خدمات فناوری اطلاعات