اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

  |   مشاهده همه اطلاعیه ها
Card image
لغو امتحانات نهم بهمن دانشکده فنی مهندسی خوی در پی زلزله اخیر

شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

Card image
برنامه حرکت سرویس دانشجویی خوابگاه ایثار

شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

Card image
برنامه حرکت سرویس دانشجویی دانشکده در ایام بعد از امتحانات

شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

Card image
اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر عدم دسترسی سامانه

چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱

همایش دانشگاه

عناوین مهم خبری

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

خدمات فناوری اطلاعات