اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

  |   مشاهده همه اطلاعیه ها
Card image
تعطیلی کامل کلیه فعالیتهای آموزشی حضوری دانشگاه به مدت دو هفته

June 27, 2020

Card image
اطلاعیه در خصوص حذف ترم با احتساب در سنوات

June 21, 2020

Card image
اطلاعیه آموزش در خصوص حذف اضطراری

June 21, 2020

Card image
راهنمای شرکت در آزمون سامانه یادگیری الکتریکی ویژه دانشجویان

June 21, 2020

همایش دانشگاه

عناوین مهم خبری

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

Avatar
بیست و یکمین رویداد شتاب
آذربایجان(روشا)

علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره اعلام ایده ها و طرح هابه آدرس سایت مراجعه نمایند.http://wwww.wastp.ir

خدمات فناوری اطلاعات

پیوندهای تصویری
copyright@2017.urmia university of technology