بایگانی بخش مدیریت و کارکنان

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۰ -

همکاران مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

 (  مشاور تحصیلی ،مشاور خانواده، کمیسیون موارد خاص)-علی ثمره ای - رئیس مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی     کارشناس ارشد مشاوره خانواده : مرتبه علمی  مشاوره خانواده : رشته و گرایش a.samareiuut.ac.ir : پست الکترونیکی      ۰۹۳۷۸۹۹۱۹۲۷ -۰۴۴۳۱۹۸۰۲۱۹ : شماره تماس   (مشاور روانشناختی، کمیسیون موارد خاص)-  آرزو پرهام نیا - کارشناس مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی   کارشناسی ارشد : مدرک روانشناسی شخصیت : رشته و گرایش a_parhamniyayahoo.ir : پست الکترونیکی  ۰۹۳۷۸۹۹۱۹۲۷ -  ۰۴۴۳۱۹۸۰۳۰۲ : شماره تماس آیسان شاددل - کارشناس بهداشت محیط   کارشناس بهداشت محیط : مدرک مهندسی بهداشت محیط : رشته و گرایش shaddelaysan۰۹gmail.com : پست الکترونیکی ۰۴۴۳۱۹۸۰۳۹۲ : شماره تماس   حسن سطوت - مشاور ازدواج و سبک زندگی   دکتری : مدرک روانشناسی بالینی : رشته و گرایش : پست الکترونیکی ۰۴۴۳۱۹۸۰۲۵۲ : شماره تماس راضیه زرین فرد- روانپزشک   دکتری : مدرک روانپزشکی : رشته و گرایش counselinguut.ac.ir : پست الکترونیکی ۰۴۴۳۱۹۸۰۳۰۲ : شماره تماس   توحید نصیری - پزشک عمومی   دکتری : مدرک پزشکی عمومی : رشته و گرایش counselinguut.ac.ir : پست الکترونیکی : شماره تماس


کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست :

ملاقات حضوری :دوشنبه ها 10 الی 12

ایمیل رئیس دانشگاه : po@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology