برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دفتر ریاست ( 29552 بازدید)
دکتر محمد رضا شیدایی ( 19414 بازدید)
لیست اسامی قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1393 ( 18929 بازدید)
ریاست دانشگاه ( 17574 بازدید)
مشاور امور پژوهشی رئیس دانشگاه ( 6609 بازدید)
معاون دانشجویی و فرهنگی ( 5813 بازدید)
مشاور امور فرهنگی رئیس دانشگاه ( 5803 بازدید)
مشاور امور دانشجوئی رئیس دانشگاه ( 5721 بازدید)
مدیر امور آموزشی ( 5553 بازدید)
مدیر کتابخانه ( 5202 بازدید)
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ( 5151 بازدید)
معاون اداری و پشتیبانی ( 5125 بازدید)
شرایط واگذاری خوابگاه به دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاههای خودگردان دانشگاه ( 5124 بازدید)
سلف غذاخوری دانشگاه ( 5115 بازدید)
مدیر امور پژوهش و فناوری ( 5061 بازدید)
فرم درخواست رسیدگی به تخلفات اداری ( 4545 بازدید)
ثبت نام وام دانشجویان روزانه - ترم دوم سالتحصیلی 92-1391 ( 3674 بازدید)
قابل توجه فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی کشور ( 3628 بازدید)
قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی مامور به تحصیل (پیمانی) ( 3524 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
ریاست دانشگاه ( 212 ارسال)
خوش آمدید ( 162 ارسال)
مدیر امور آموزشی ( 159 ارسال)
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ( 157 ارسال)
معاون دانشجویی و فرهنگی ( 138 ارسال)
مدیر کتابخانه ( 128 ارسال)
معاون اداری و پشتیبانی ( 124 ارسال)
مدیر امور پژوهش و فناوری ( 101 ارسال)
دفتر ریاست ( 9 ارسال)
ثبت نام وام دانشجویان روزانه - ترم دوم سالتحصیلی 92-1391 ( 2 ارسال)
شرایط واگذاری خوابگاه به دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاههای خودگردان دانشگاه ( 1 ارسال)
سلف غذاخوری دانشگاه ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر امور آموزشی ( 1290 چاپ)
دفتر ریاست ( 1198 چاپ)
معاون دانشجویی و فرهنگی ( 1168 چاپ)
ریاست دانشگاه ( 1151 چاپ)
لیست اسامی قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1393 ( 1135 چاپ)
مشاور امور پژوهشی رئیس دانشگاه ( 1020 چاپ)
معاون اداری و پشتیبانی ( 994 چاپ)
مدیر کتابخانه ( 914 چاپ)
سلف غذاخوری دانشگاه ( 879 چاپ)
مدیر امور پژوهش و فناوری ( 859 چاپ)
دکتر محمد رضا شیدایی ( 821 چاپ)
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ( 783 چاپ)
ثبت نام وام دانشجویان روزانه - ترم دوم سالتحصیلی 92-1391 ( 778 چاپ)
فرم درخواست رسیدگی به تخلفات اداری ( 777 چاپ)
نقشه جامع علمی کشور ( 757 چاپ)
برگزاری نمایشگاه کتاب وارلیق کانون شمس در حیاط دانشگاه ( 744 چاپ)
فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش ( 718 چاپ)
    ... آمار بیشتر