دانشگاه صنعتی ارومیه - راهنمای پایگاه

دانشگاه صنعتی ارومیه - راهنمای پایگاه
باز کردن تمام شاخه ها | بستن تمام شاخه ها

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology