دانشکده مهندسی عمران- مرکز تحقیقات ژئو تکنیک و آزمایشگاه مصالح ساختمانی
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در اجرای تحول در ساختار فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و عملیات اجرایی دانشگاه صنعتی ارومیه و به منظور استفاده بهینه از امکانات آزمایشگاهی و توانمندسازی سامانه های دانش بنیان دانشگاه و تبدیل آن به سازمانی  کارآمد، پویا، خودکفا و درآمدزا و با توکل به خداوند متعال و الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال "تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مرکز تحقیقات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مصالح  ساختمانی دانشگاه شروع به کار نمود.

موضوع مرکز دانش بنیان و شامل فعالیتهای زیر می باشد:

- انجام تحقیقات و اجرای مطالعات ژئوتکنیک و انجام آزمایشات خاک ،سنگ، مصالح ساختمانی ،آزمایشات مقاومت مصالح اعم از اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشگاهی ، دانشجویی، پروژه های عمرانی استانی دستگاههای اجرایی دولتی، خصوصی، مجریان طرح ها، مهندسان مشاور، پیمانکاران گروههای صنعتی، تشکلهای صنفی و تخصصی و ارئه خدمات مهندسی.
- ارائه خدمات آموزشی واحدهای عملی دانشگاه صنعتی ارومیه و خدمات آموزشی به واحدهای عملی سایر دانشگاههای یا مراکز آموزشی، موسسات و ارگانهای دولتی و خصوصی.
- آموزش کارشناسان و تکنسین ها به منظور تامین کادرفنی موردنیاز مرکز.
- انجام امور تجاری بازرگانی در ارتباط با موضوع مرکز .
- طراحی و ساخت دستگاهها و وسائل موردنیاز در ارتباط با موضوع مرکز.


اهداف مرکز
- رسیدن به خودکفائی علمی و تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری درسال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی .
- ایجاد تحول در ساختار فعالیتهای سامانه های دانش بنیان دانشگاه صنعتی ارومیه .
-  ایجاد انگیزه درن یروهای انسانی برای مشارکت هرچه بیشتر در کارمولد.
- تبدیل مرکز به سازمانی کارآمد ،پویا و خودکفا و گسترش فعالیت آن به جامعه مهندسی ،دستگاههای اجرایی و پروژه های عمرانی .
-  ارتقاء سطح استانداردها و عملیات کنترل کیفی درساخت و سازها و پروژه های عمرانی منطقه با استفاد از تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد مرکز و حضور در فعالیتهای عمرانی دستگاههای اجرایی  دولتی خصوصی ،تشکلهای صنفی ،مهندسان مشاور و امثال آن.
- ساخت و تولید و یا خرید تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و تامین نیروی انسانی  موردنیاز مرکز ،به کمک درآمد حاصل از کارکرد مرکز و تعامل با سایر قسمتهای دانشگاه صنعتی ارومیه .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران:
http://uut.ac.ir/find.php?item=9.737.508.fa
برگشت به اصل مطلب