دانشکده مهندسی عمران- مرکز تحقیقات ژئو تکنیک و آزمایشگاه مصالح ساختمانی
آزمایشگاه مکانیک خاک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مشخصات کامل تجهیزات موجود درآزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه صنعتی ارومیه

AWT IMAGE

  ردیف

  نام کامل دستگاه به فارسی

  نام کامل دستگاهها به لاتین

  زمینه کاربردی دستگاهها

  کمپانی سازنده

  1

  ست کامل سه محوری خاک 100کیلونیوتن

  Triaxial Compression tester 100 KN

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  2

  ست کامل سه محوری خاک 50کیلونیوتن

  Triaxial Compression tester 50 KN

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  3

  سلولهای نمونه خاک سه محوری

  Triaxcial Cell for soil samples

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  4

  تراش دهنده نمونه خاک سه محوی

  Device for determination of surface sheare strength

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  5

  دستگاه برش مستقیم خاک به ابعاد 100میلیمتر

  Direct sheare test apparatus for samples upto 100*100mm

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  6

  تک محوری خاک

  Uniaxial Compression tester

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  7

  تک محوری گرافیکی خاک

  Graphic uniaxial Compression tester

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  8

  تحکیم خاک

  Consolidation Apparatus (Oedometer)

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  910

  تعیین دانسیته نسبی (میز ویبره)

  Vibration tabble

  سدسازی و مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  11

  وین صحرایی

  Field vane borer

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  12

  نفوذاستاندارد

  S.P.T,C.P.T penetiometer

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  13

  جک استخراج نمونه

  Extruder sampl apparatus

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  14

  اون دیجیتالی اتوماتیک

  Digital otomatic oven

  مطالعات ژئوتکنیک

  طب فن وشیماآز

  15

  ست تعیین حدروانی وخمیری

  Liquid Limit Device

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  16

  شیکرالک

  Sieves Shaker

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  17

  سری کامل انواع الک

  Test sieves

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  18

  میکسرهیدرومتری سرعت بالا

  High-speed stirrer

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  19

  تعیین رطوبت خاک ریزدانه صحرایی

  Field fine aggregate measurement apparatus

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  20

  تعیین رطوبت خاک درشت دانه صحرایی

  Field coarse aggregate measurement apparatus

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  21

  ترازوی الکتریکی 12100گرمی با دقت 0.1گرم

  Balance scale weighing mashine 12100gr. 0.1gr.precision

  مطالعات ژئوتکنیک

  sartrus

  22

  ست نفوذپذیری تا25بارهمراه سلولهای نفوذپذیری

  High-pressuer permeability test stand of to 25 bar high-pressuer chamber 350 mm for samples 6 dia

  سدسازی ومطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  23

  ست هیدرومتری خاک

  Hydrometry test set

  مطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

  24

  پانل آزمایش رگ آب

  Standpipe Panel

  سدسازی ومطالعات ژئوتکنیک

  STRASSENTEST

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران:
http://uut.ac.ir/find-9.737.505.fa.html
برگشت به اصل مطلب