دانشکده مهندسی عمران- اخبار آموزشی
چارت پیشنهادی دروس کارشناسی مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مطابق مصوب ۹۴/۰۵/۲۱ شورای آموزشی گروه، برنامه دروس پیشنهادی برای هشت ترم دوره کارشناسی مهندسی عمران جهت تبیین برنامه تحصیلی دانشچویان کارشناسی ارائه شده است. شایان ذکر می‌باشد که مجموع دروس عمومی ۲۲ واحد و مجموع کل دروس ۱۴۰ واحد مطابق بخشنامه شماره ۵۷۱۲۷۴/۲۱ مورخ ۹۳/۱۱/۰۳ مدیریت کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم لحاظ گردیده است.


جهت مشاهده و دریافت کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران:
http://uut.ac.ir/find.php?item=9.153.2287.fa
برگشت به اصل مطلب