دانشکده مهندسی برق- کارکنان
معرفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آیتک شاددلی - کارشناس آزمایشگاه برق و فیزیک 2 

 AWT IMAGE

کارشناس ارشد : مدرک
برق مخابرات و قدرت : رشته و گرایش
aitak.shaddeliuut.ac.ir : پست الکترونیکی
  - : شماره تماس
سارا السادات زمانی - کارشناس آزمایشگاه دیجیتال

 AWT IMAGE 

دانشجوی کارشناسی ارشد : مدرک
مهندسی کامپیوتر سخت افزار : رشته و گرایش
s.zamaniiasbs.ac.ir : پست الکترونیکی
: شماره تماس
سعیده عطایی - کارشناس آموزش گروه برق 

 

کارشناس : مدرک
اقتصاد : رشته و گرایش
- : پست الکترونیکی
- : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.209.1750.fa
برگشت به اصل مطلب