دانشکده مهندسی شیمی- مدیر گروه
مدیر گروه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/24 | 
  • مدیریت گروه :
مدیر گروه معاون گروه زمان مدیریت
دکتر احمد اعتمادی دکتر الهام جنت دوست ۱۴۰۱- هم اکنون
دکتر شیوا سالم دکتر زینب حسینی ۱۳۹۹-۱۴۰۱
دکتر رضا رفیعی دکتر زینب حسینی ۱۳۹۷-۱۳۹۹
دکتر کامران قاسم زاده دکتر الهام جلیل نژاد ۱۳۹۵-۱۳۹۷
دکتر علیرضا بهروزسرند دکتر فاطمه بهادری ۱۳۹۳-۱۳۹۵
دکتر محمد سیروس آذر دکتر احمد اعتمادی ۱۳۹۱-۱۳۹۳
دکتر آرش افغان - ۱۳۸۹-۱۳۹۱
دکتر اورنگ آصف افشار - ۱۳۸۶-۱۳۸۹
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://uut.ac.ir/find-6.1044.4105.fa.html
برگشت به اصل مطلب