دانشکده علوم پایه- رشته ها
گرو های علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/3 | 
گرو های علمی:
  • فیزیک سیستم های پیچیده:              دکتر سهراب بهنیا، دکتر سمیرا فتحی زاده
  • ماده چگال :                                    تجربی : دکتر مهدی بهبود نیا ، نظری : دکتر ویگن عزیز آغچه قلعه
  • اطلاعات و محاسبات کوانتومی :           دکتر سروش حاصلی، دکتر فقیهه اقبالی فام
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم پایه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=5.444.3811.fa
برگشت به اصل مطلب