دانشکده علوم پایه- اخبار و اطلاعیه ها
دریافت مجور انجمن علمی ریاضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      با تائید معاونت محترم دانشجویی(( انجمن علمی ریاضی )) رسماً مجوز فعالیت خود را دریافت نموده است. این انجمن علمی با شعار " ریاضی برای صنعت " آغاز بکار خواهد نمود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم پایه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=5.273.133.fa
برگشت به اصل مطلب