دانشکده علوم پایه- هیئت علمی گروه ریاضی
فهیمه بیگلری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر فهیمه بیگلری 

مرتبه علمی :           استادیار 

رشته و گرایش :        ریاضی کاربردی  

پست الکترونیکی : fbeiglari@gmail.com

تلفن تماس :            3554180-0441

  

صفحه شخصی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم پایه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=5.270.725.fa
برگشت به اصل مطلب