گروه فیزیک- هیئت علمی گروه فیزیک
دکتر ویگن عزیز آغچه قلعه:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/29 | 

دکتر ویگن عزیز آغچه قلعه:
 

مرتبه علمی :           استادیار

رشته و گرایش :        فیزیک

پست الکترونیکی :     viguen.auut.ac.ir

تلفن تماس :            ۳۵۵۴۱۸۰-۰۴۴۱

AWT IMAGE  

صفحه شخصی   [Home Page ]

نشانی مطلب در وبگاه گروه فیزیک:
http://uut.ac.ir/find.php?item=45.1568.3774.fa
برگشت به اصل مطلب