دانشکده محیط زیست- ریاست
ریاست دانشکده محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/24 | 

AWT IMAGE 

 دکتر مجتبی مختاریان اصل استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه  از تاریخ 1398/02/17 مسئولیت راه اندازی دانشکده محیط زیست و  همچنین از تاریخ 1398/10/14 مسئولیت سرپرستی دانشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی ارومیه را برعهده دارند.

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده محیط زیست:
http://uut.ac.ir/find.php?item=41.1501.3953.fa
برگشت به اصل مطلب