دانشکده فناوری های صنعتی- ریاست
ریاست دانشکده فناوری های صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/24 | 

AWT IMAGE 

 دکتر وحید نصرالهی استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ارومیه  از تاریخ 1398/02/17 مسئولیت راه اندازی دانشکده فناوری های صنعتی و  همچنین از تاریخ 1398/10/14 مسئولیت سرپرستی دانشکده فناوری های صنعتی دانشگاه صنعتی ارومیه را برعهده دارند.

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های صنعتی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=40.1487.3952.fa
برگشت به اصل مطلب