مرکز نوآوری و رشد- اطلاعیه ها
رویداد کارآفرینی با طعم کسب و کار اینترنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/22 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد:
http://uut.ac.ir/find.php?item=38.1458.5171.fa
برگشت به اصل مطلب