گروه معارف- اخبار
برگزاری گردهمایی معاونین و مدیران گروه های معارف اسلامی دانشگاه ها در مشهد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۶ | 

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://uut.ac.ir/find.php?item=34.1416.3430.fa
برگشت به اصل مطلب