تربیت بدنی دانشگاه- اخبار و اطلاعیه
برگزاری تمرینات امادگی تیم شطرنج دانشجویان دختر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/21 | 
با توجه به اعلام آمادگی تیم شطرنج دانشجویان دختر در مسابقات شطرنج دانشگاههای شمالغرب کشور که مورخ 12 اسفند به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد، تمرینات تیم شطرنج دانشگاه هر روز ساعت  11/30 الی 13 در دفتر تربیت بدنی برگزار می شود. از علاقمندان به این رشته جهت شرکت در مسابقات دعوت به عمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه تربیت بدنی دانشگاه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=33.1391.3034.fa
برگشت به اصل مطلب