تربیت بدنی دانشگاه- اخبار ورزش همگانی
برنامه کوهپیمایی کوه سیر ویژه کارکنان و هئیت علمی و دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه تربیت بدنی دانشگاه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=33.1390.3299.fa
برگشت به اصل مطلب