تربیت بدنی دانشگاه- اخبار ورزش قهرمانی
کسب عنوان نائب قهرمانی مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاههای شمالغرب کشور توسط اقای توفیق داوری و همچنین کسب سهمیه المپیاد کشوری - شیراز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/21 | 
نشانی مطلب در وبگاه تربیت بدنی دانشگاه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=33.1388.3033.fa
برگشت به اصل مطلب