تربیت بدنی دانشگاه- اخبار ورزش قهرمانی
برگزاری مسابقه شطرنج از سری مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان دختر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/8 | 

برگزاری مسابقه شطرنج از سری مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان دختر


مسابقات با داوری جناب آقای سالار داوری و شش نفر شرکت کننده برگزار گردید.
سرکار خانم صدف شهامت موفق به کسب مقام اول گردید.
 

نشانی مطلب در وبگاه تربیت بدنی دانشگاه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=33.1388.3016.fa
برگشت به اصل مطلب