دفتر ارتباط با صنعت- اطلاعیه
بازدید از شرکت ابزار دنده ایرانیان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/23 | 
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در نظر دارد روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ بازدیدی از شرکت ابزار دنده ایرانیان واقع در شهرک صنعتی فاز ۲ بعمل آورد.از علاقمندان به شرکت در بازدید خواهشمند است تا پایان وقت اداری امروز به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر ارتباط با صنعت:
http://uut.ac.ir/find.php?item=31.1410.5375.fa
برگشت به اصل مطلب