دفتر ارتباط با صنعت- اخبار
افتتاح مرکز کاریابی و هدایت شغلی در محل دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/11 | 
به  گزارش روابط عمومی و به همت اداره ارتباط با صنعت دانشگاه، مرکز کاریابی وهدایت شغلی در محل دانشگاه افتتاح گردید از آنجاییکه یکی از نکات کلیدی در راستای افزایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، شناسایی بازار کار مناسب، مشاوره و هدایت شغلی برای دستیابی به کار متناسب با توانمندی ها و علایق فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد.
با توجه به رشد تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی، تخصصی تر شدن کار و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه فناوری های پیشرفته، ایجاد ساختارها و مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، امری ضروری است؛ لذا در این راستا مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه صنعتی ارومیه در بهار ۱۴۰۳ افتتاح گردید نا بتواند با تمرکز بر ارائه خدمات به دانشجویان و فارغ التحصیلان در راستای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و آماده سازی افراد برای ورود به بازار کارفعالیتهای ارزنده ای را ارائه دهد. 

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر ارتباط با صنعت:
http://uut.ac.ir/find-31.1409.6200.fa.html
برگشت به اصل مطلب