دفتر ارتباط با صنعت- اخبار
بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/24 | 
با همت دفتر ازتباط با صنعت دانشگاه جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دکتر فرهنگ پژوه رئیس محترم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه ضمن خوش آمدگویی در خصوص امکانات آزمایشگاه مرکزی و آشنایی دانشجویان با کاربرد آنها توضیحاتی ارائه کردند.


نشانی مطلب در وبگاه دفتر ارتباط با صنعت:
http://uut.ac.ir/find.php?item=31.1409.5177.fa
برگشت به اصل مطلب