اداره آموزش های آزاد و مجازی- اطلاعیه
اصلاحیه برنامه زمانبندی صلاحیت اجرا نظام مهندسی اردیبهشت 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/17 | 
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در دوره صلاحیت اجرا اردیبهشت ماه سال 97 سازمان نظام مهندسی می رساند . برنامه اصلاحیه زمانبندی دوره ها به شرح زیر می باشد:

برنامه گروه 1
برنامه گروه 2
نشانی مطلب در وبگاه اداره آموزش های آزاد و مجازی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=30.1267.3093.fa
برگشت به اصل مطلب