اداره آموزش های آزاد و مجازی- اطلاعیه
تمدید مهلت ثبت نام صلاحیت اجرا ورود ( به حرفه مهندسین )

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | 

تمدید شد...

مهلت ثبت نام در دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی تا مورخ 96/05/20 تمدید شد...

نشانی مطلب در وبگاه اداره آموزش های آزاد و مجازی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=30.1267.2832.fa
برگشت به اصل مطلب