اداره آموزش های آزاد و مجازی- آموزش های مجازی
سامانه LMS

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۴ | 
دانشجویان عزیز مشکل سامانه LMS برطرف شده و امکان ثبت نام در سامانه برقرار است

​مهلت ثبت نام تا 30 تیر ماه تمدید گردید
نشانی مطلب در وبگاه اداره آموزش های آزاد و مجازی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=30.1257.3626.fa
برگشت به اصل مطلب