اداره آموزش های آزاد و مجازی- سازمان نظام مهندسی ساختمان
برگزاری دوره صلاحیت اجرا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/5 | 

به اطلاع ثبت نام کنندگان و متقاضیان دوره های ورود به حرفه مهندسان صلاحیت اجرا سازمان نظام مهندسی می رساند جهت دریافت برنامه زمانبندی  گروه 2 جهت شرکت در کلاس ها اینجا را کلیک کنید.

اداره آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه 31980234-044

نشانی مطلب در وبگاه اداره آموزش های آزاد و مجازی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=30.1255.2819.fa
برگشت به اصل مطلب