دانشکده مهندسی مکانیک - صفحه شخصی سیدحامد حسینی
مشخصات فردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

Seyed Hamed Hoseini, Ph.D.

Address : Urmia University of Technology,

Band Road,  Oroumieh, Iran
Phone :
0441-3980224
Email :
 
s.hamedhoseini@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.935.1078.fa
برگشت به اصل مطلب