دانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه مقاومت مصالح
شرح آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقاومت مصالح از دروس اصلی رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی عمران می باشد. در آزمایشگاه مقاومت مصالح گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشجویان با مباحث مهم و اساسی این درس شامل تنش، کرنش، پیچش، ضربه، سختی و کمانش آشنا می شوند. برخی از آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه عبارتند از:

 • آزمون کشش
 • خیز تیرهای متقارن
 • خیز تیرهای نامتقارن
 • تست های تنش-کرنش
 • خرپا
 • کمانش
 • سختی سنجی
 • پیچش الاستیک
 • پیچش پلاستیک
 • ضربه
 • ضریب سختی فنر

                               

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.1278.2519.fa
برگشت به اصل مطلب