دانشکده مهندسی مکانیک - هیات علمی
نرمین باقرزاده هوشمندی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/17 | 
  نرمین باقرزاده هوشمندی - معاونت گروه 

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش
narminbh@uut.ac.ir : پست الکترونیکی
+9844-31980235 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.125.2048.fa
برگشت به اصل مطلب