روابط عمومی- اخبار
قرار گرفتن نام سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در جمع دانشمندان ۲ درصد پراستناد جهان در سال ۲۰۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/16 | 
قرار گرفتن نام سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در جمع دانشمندان ۲ درصد پراستناد جهان در سال ۲۰۱۹ 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی ارومیه، از قرار گرفتن نام سه نفر از اساتید این دانشگاه، در جمع دو درصد دانشمندان پراستناد جهان در سال ۲۰۱۹ در فهرست منتشره پایگاه استنادی اسکوپوس خبر داد. 
بر اساس گزارش منتشره از دانشگاه استنفورد، اسامی دو درصد دانشمندان پراستناد جهان در سال ۲۰۱۹ با بررسی داده های پایگاه استنادی اسکوپوس منتشر شده است، که در این فهرست نام دکتر محمد پورمحمودآقابابا، استاد گروه مهندسی برق دانشکده فناوری های صنعتی، دکتر وحید زارع، دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده انرژی های تجدیدپذیر و دکتر عزالدین بخت آور، دانشیار گروه مهندسی معدن دانشکده محیط زیست به چشم می خورد. پایگاه بین‌المللی اسکوپوس، دانشمندان برتر جهان را با ارزیابی بیشترین تعداد مقالات تالیفی، ارجاعات و استنادها معرفی می‌کند.
گفتنی است پیش از این نیز نام دکتر محمد پورمحمود آقابابا و دکتر وحید زارع، در فهرست دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال ۲۰۱۹، بر اساس شاخص های ارزیابی ISC و ESI قرار گرفته بود.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1163.4274.fa
برگشت به اصل مطلب