روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
انتخاب استارت آپ برچسب هوشمند ویرا به عنوان برترین استارت آپ ایرانی به انتخاب اتاق بازرگانی ایران-آلمان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/10 | 
استارت آپ برچسب هوشمند ویرا موفق به کسب برترین استارت آپ ایرانی با انتخاب اتاق بازرگانی ایران-آلمان شد. اعضای این تیم متشکل از رضا احمدی و محمدرضا نجیبی (دانشجویان سابق رشته شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی ارومیه) و مجتبی نصیری نژاد (عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی) هستند که توانستند برای اولین بار در جهان، برچسب تشخیص فساد شیر را با شبیه سازی محیط واقعی طراحی نمایند. لازم به ذکر است این محصول دارای گواهی ثبت اختراع بوده و اعضای تیم در حال توسعه محصول برای تجاری سازی آن هستند.  
استارتاپ‌جرمنی تور رویدادی است که با حمایت اتاق بازرگانی و صنایع آلمان در برلین، اتاق بازرگانی و صنایع آلمان در ایالت نوردراین وستفالن و صنایع بزرگ این ایالت برگزار می‌شود. مسئول انتخاب استارتاپ‌های برتر هر کشور اتاق‌های بازرگانی و صنایع خارجی آلمان از جمله اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان است.


Certificate_of_Vira
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.5153.fa
برگشت به اصل مطلب