روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
خبر مسرت بخش راه اندازی هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/25 | 
خبر مسرت بخش راه اندازی هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه
لازم است این خبر مسرت بخش را به اطلاع مجموعه دانشگاه صنعتی ارومیه برسانیم که با عنایت به پیگیری های مکرر رئیس دانشگاه، به استناد ماده ۱ قانون تشکیل هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشکیل هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، موافقت شد. 
دانشگاه صنعتی ارومیه ضمن ابراز صمیمانه ترین مراتب قدردانی، با تلاشی صادقانه و مضاعف پاسخ گوی اعتماد ارزشمند وزیر محترم خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.5118.fa
برگشت به اصل مطلب