روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
کسب عنوان مقاله برتر توسط دکتر سامان خلیل پورآذری در سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی (CEM۲۰۲۱)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/9 | 
مقاله دکتر سامان خلیل پورآذری از گروه ساخت و تولید دانشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه صنعتی ارومیه، تحت عنوان "شبیه سازی و ساخت قالب کشش عمیق قطعه پوسته کاتالیست انبارک اگزوز"، به عنوان مقاله برتر در سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی (CEM۲۰۲۱) برگزیده شد. 
این همایش در تاریخ ۲۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ توسط دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی برگزار شد که مقاله مذکور از بین شصت و پنج مقاله شفاهی و چهل مقاله پوستر، به عنوان مقاله برتر انتخاب گردید. 
موضوع این مقاله که با همکاری یکی از صنایع خودروسازی کشور اجرا و پیاده سازی شده است، به بررسی شبیه سازی فرآیند کشش عمیق برای تولید قالب کاتالیست انبارک اگزوز پرداخته و منجر به تولید موفق قطعات نهایی مطابق با استانداردهای جهانی شده است. 
روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تبریک برای کسب این موفقیت، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4396.fa
برگشت به اصل مطلب