روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
درج خبر موفقیت دکتر طهمورث نژاد در خبرنامه آموزش عالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/26 | 
شماره جدید «خبرنامه آموزش عالی» (مهرماه ۱۳۹۹) از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی، در این شماره خبرنامه  خبر « اجرای طرح هوشمندسازی با استفاده از یادگیری انتقالی توسط دکتر طهمورث نژاد » به چاپ رسیده است.
جهت دریافت این خبرنامه اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4264.fa
برگشت به اصل مطلب