روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری انتخابات انجمن های علمی در بستر مجازی با مشارکت ۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/13 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، انتخابات انجمن های علمی - دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه، با مشارکت بیش از ۵۰ درصد دانشجویان مشتاق در بستر فضای مجازی برگزار شد.
در این انتخابات، ۱۰۳ نامزد انتخاباتی از ۱۴ انجمن علمی - دانشجویی در رشته های مهندسی شیمی، برق، کامپیوتر، صنایع، عمران، نساجی، نانو، مکاترونیک، اپتیک و لیزر، معدن، مواد و تکنولوژی، فیزیک، شیمی و ریاضی به رقابت پرداختند که در نهایت با اخذ تعداد ۱۴۴۲ رأی از دانشجویان، نفرات برگزیده شناسایی شدند.
در این انتخابات، دانشجویان هر رشته، تنها مجاز به مشارکت در انتخابات انجمن مرتبط با رشته تحصیلی خود بوده و تنها برای انجمن علمی تازه تأسیس نانو، دانشجویان سایر رشته های مرتبط نیز مجاز به حضور در انتخابات بودند.   
مشارکت گسترده دانشجویان در انتخابات برگزار شده در فضای مجازی، نویدبخش آن است که شیوع ویروس کرونا و موانع ایجاد شده در مسیر حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاهها، نتوانسته است بر انگیزه دانشجویان برای مشارکت در فعالیت های انجمن های علمی تأثیر مخرب و بازدارنده ای بر جای بگذارد.
با توجه به تسلط و حضور دانشجویان در فعالیت های برگزار شده در بستر مجازی، به نظر می رسد در ادامه نیز مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی، انجام پروژه های عملی، شرکت در جشنواره ها و سایر رخدادهای مرتبط با انجمن های علمی، با استقبال خوبی از سوی دانشجویان مواجه باشد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4253.fa
برگشت به اصل مطلب