روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در مجله معتبر بین‌المللی Chemical Engineering Journal

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 
مقاله دکتر عبدالرحمن دادوند، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه صنعتی ارومیه با عنوان:

An immersed boundary-lattice Boltzmann method with multi relaxation time for solving flow-induced vibrations of an elastic vortex generator and its effect on heat transfer and mixing

در مجله معتبر بین المللی: 
Chemical Engineering Journal
 با ضریب تأثیر ۱۰.۶ به چاپ رسیده است. 
در این مقاله از برهمکنش گردابه های ایجاد شده پشت یک استوانه ساکن و یک مانع الاستیک که خود مولد گردابه های نوسانی است، برای افزایش انتقال حرارت و جرم در یک میکرو کانال استفاده شده است. برای این منظور روش شبکه بولتزمن و مرز غوطه ور(Immersed boundary)  بصورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته اند.
با استفاده از مولد گردابه الاستیک نسبت به مولد گردابه صلب، انتقال حرارت و جرم به طور چشمگیری افزایش می یابد و در عین حال افت فشار کمتری در کانال به وجود می آید. لازم به ذکر است که مولد گردابه الاستیک انرژی لازم برای نوسان را از گردابه های ایجاد شده پشت استوانه (و در نتیجه از خود سیال) گرفته و نیازی به مصرف انرژی خارجی ندارد.
گفتنی است مجله Chemical Engineering Journal با ضریب تأثیر ۱۰.۶ در رسته مقالات Q۱ در پایگاه های استنادی JCR و SJR قرار دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4245.fa
برگشت به اصل مطلب