روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
به اطلاع دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه می رساند آیین نامه وامی که احتمالا مطالعه نموده اید پیش نویس بوده که از مردادماه سال جاری برای ارائه پیشنهاد در اختیار معاونت دانشجویی دانشگاه ها قرار گرفته است و ملاک عمل صندوق رفاه دانشجویی بخشنامه قطعی از سوی صندوق رفاه وزارت علوم می باشد که در روزهای آتی اعلام خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4219.fa
برگشت به اصل مطلب