روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
خبرنامه آموزش عالی مرداد و شهریور ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/14 | 

خبرنامه یازدهم آموزش عالی منتشر شد.

جهت دریافت اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4214.fa
برگشت به اصل مطلب