روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
میز آینده پژوهی آموزش عالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/14 | 
جهت دریافت میز آینده پژوهی آموزش عالی پنل بیست و نهم در موضوع بررسی آینده دانشگاهها در برنامه هفتم توسعه اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4212.fa
برگشت به اصل مطلب