روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
ارائه دیدگاههای فرهنگی مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه در نشست معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای کشور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 
دکتر مرتضی علی اصغری، مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه، روز دوشنبه مورخ ۱۸ شهریورماه سال جاری در نشست معاونین فرهنگی، اجتماعی و مدیران فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور با حضور مقام عالی وزارت، به ارائه نظرات و بررسی شرایط کنونی در حوزه فرهنگی پرداخت. 
در این نشست، که بصورت ویدئوکنفرانس و در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، معاونین فرهنگی و اجتماعی و مدیران فرهنگی برخی دانشگاه های منتخب کشور، به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
دکتر مرتضی علی اصغری، یکی از سخنرانان این نشست، به نمایندگی از مدیران فرهنگی منطقه ۳ کشور، به وضعیت کنونی کشور، متاثر از شیوع ویروس منحوس کرونا اشاره کرد و با توجه به عدم امکان حضور دانشجویان گفت: شیوع این ویروس منحوس تهدیدها و فرصت هایی در حوزه فرهنگی و اجتماعی برای دانشگاهها ایجاد کرده است.
 وی در ادامه و تشریح این مباحث افزود: از دست دادن انگیزه انجام فعالیت های فرهنگی در دانشگاهها توسط دانشجویان یکی از تهدیدهای ایجاد شده در موقعیت کنونی کشور است و متأسفانه با عنایت به فراهم نبودن بستر فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی، همگون کردن دانشگاه با شرایط حاکم، زمانبر خواهد بود. همچنین انتقال تجربیات از دانشجویانی که سابقه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و تشکیلاتی دارند، به دانشجویان دیگر هم با عنایت به عدم امکان حضور دانشجویان از تهدیدهای ایجاد شده دیگر به حساب می آید.
 دکتر علی اصغری، در ادامه به برخی فرصتهای ایجاد شده هم اشاره کرد و گفت: با عنایت به اینکه فعالیت و حضور دانشجویان در این ایام منحصر به فعالیت های آموزشی می شود، می توانیم با برگزاری دوره های مجازی تحت عنوان آموزش کار تیمی و تشکیلاتی، به تقویت بنیه ها و باورهای فرهنگی منطبق با آموزه های دین مبین اسلام و همچنین توانمند کردن فعالان فرهنگی و اجتماعی مبادرت نمود.
این مدت زمان فرصت مناسبی هست تا بتوانیم در خصوص ساختارهای فرهنگی تجدیدنظر کنیم و مباحث را با توجه به مسائل روز و نیازهای روز دانشجویان پیش ببریم.
مرتضی علی اصغری در پایان، پیشنهاداتی به منظور مقابله با تهدیدات و نیز بهره گیری از فرصت ها ارائه داد که به چند مورد از آنها اشاره می شود:
- دوره های مجازی به منظور آموزش روزنامه نگاری و صفحه آرایی برای فعالان دانشجویی در حوزه نشریات برگزار شود.
- برگزاری وبینارهای علمی برای دانشجویان عضو در انجمن های علمی.
- برگزاری دوره های آموزشی کار تشکیلاتی و دوره های آموزشی مناظره ویژه تشکل های اسلامی

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4179.fa
برگشت به اصل مطلب