روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دکتر شیرکو فاروقی به مرتبه استادی ارتقا یافت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 
دکتر شیرکو فاروقی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده انرژی های تجدیدپذیر به مرتبه ی استادی ارتقا یافت.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی ارومیه ضمن تبریک صمیمانه این ارتقای علمی به همکار پرتلاش جناب آقای دکتر شیرکو فاروقی، توفیقات روز افزون را برای ایشان و سایر اساتید محترم گروه مهندسی مکانیک از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4176.fa
برگشت به اصل مطلب