روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه، پیرو تصمیمات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/27 | 
💎 پیرو تصمیمات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و تمدید یک هفته ای محدودیت ها در استان، به استحضار می رساند با هدف پیشگیری از شیوع بیماری، ساعت فعالیت های اداری دانشگاه و نیز تعداد روزهای دورکاری در طول هفته آتی، از شنبه ۲۸ تیر لغایت چهارشنبه ۱ مرداد، عینا مشابه هفته گذشته خواهد بود.

💎 کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه که مستلزم حضور دانشجویان در دانشگاه باشد لغو و تا اعلام آتی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، به تعویق خواهد افتاد.

💎 با توجه به تعویق امور و خدمات غیر ضروری در هفته آتی و ممنوعیت مراجعه حضوری، هرگونه خدمات ضروری برای دانشجویان صرفا بصورت غیرحضوری انجام می‌شود.

💎 از افرادی که بر اساس قانون و حسب ضرورت در انجام وظایف محوله، ناگزیر به مراجعه و تردد حضوری در دانشگاه هستند، تقاضا می شود ضمن استفاده از ماسک، کلیه موارد بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت فرمایند.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4125.fa
برگشت به اصل مطلب