روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
حضور فعال انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه در سال گذشته

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی ارومیه، پانزده انجمن علمی دانشجویی در سال ۱۳۹۸ با همکاری و هدایت ۱۵ عضو هیئت علمی به عنوان اساتید راهنما و همکار، به فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اهتمام ورزیده اند.
فعالیتهای عمده این انجمنها، در موضوعات مختلف از جمله: برگزاری ۵۱ کارگاه آموزشی، برگزاری ۹ مسابقه درون دانشگاهی و کشوری، ساخت سه دستگاه جدید فناور در قالب طرحهای پژوهشی، شرکت در چهار جشنواره و نمایشگاه استانی و کشوری قابل بررسی و ارزیابی است.
علیرغم محدودیتهای مالی، بودجه حمایتی انجمن های علمی در سال ۹۸، رشد بیست درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است که ۵۶ درصد از این بودجه برای فعالیتهای تخصصی و مابقی برای هزینه های عمومی انجمنهای علمی صرف شده است.
هرساله، نحوه تخصیص و توزیع بودجه حمایتی بین انجمنها بر اساس معیارهایی از جمله عملکرد تجمیعی سالهای گذشته، موضوعات پیشنهادی برای انجام طرحهای پژوهشی و نیز بودجه موردنیاز کارشناسی شده برای این طرحها تعیین می گردد.
بر این اساس، انجمنهای علمی فعال سهم بیشتری از بودجه تخصیص یافته را دارند.
دستاوردهای انجمنهای علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۹۸ نه تنها در نمایشگاه جشنواره حرکت داخلی و کشوری، بلکه در نمایشگاههای هفته پژوهش استانی و نیز نمایشگاه معتبر ربع رشیدی به نمایش درآمده اند.
پس از ارزیابی های به عمل آمده، انجمنهای علمی مهندسی کامپیوتر، مهندسی هوافضا و مهندسی برق به عنوان انجمنهای برتر سال ۹۸ معرفی شدند.
گفتنی است، غرفه دانشگاه صنعتی ارومیه در نمایشگاه هفته پژوهش استانی، در سه سال متوالی عنوان غرفه برتر نمایشگاه را به خود اختصاص داده است که علاوه بر فعالیت های پژوهشی برجسته اعضای هیئت علمی، نقش دستاوردهای انجمن های علمی در کسب این عناوین انکارناپذیر است.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4102.fa
برگشت به اصل مطلب