روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دانشگاه صنعتی ارومیه در رتبه بندی وبومتریکس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/6 | 
نام دانشگاه صنعتی ارومیه در فهرست دانشگاههای برتر براساس رتبه بندی وبومتریکس در ژانویه ۲۰۲۰ قرار گرفت. 
نسخه ژانویه ۲۰۲۰ رتبه بندی وبومتریک با عنوان "رتبه بندی شفاف دانشگاههای برتر"، با استناد به پروفایلهای برتر دانشگاهی در گوگل اسکولار منتشر شد. در این نظام رتبهبندی، ۴۵۰۰ مرکز دانشگاهی و علمی جهان، با بیش از ۱۰۰۰ استناد علمی، مورد ارزیابی قرار گرفته اند که نام ۱۵۶ دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ایرانی در این فهرست قرار گرفته است. 
در نتایج این رتبه بندی، نام ۱۹ دانشگاه از تعداد ۲۷ دانشگاه صنعتی کشور حضور دارد که دانشگاه صنعتی ارومیه با تعداد ۶۵۶۳ استناد در رده یازدهم قرار گرفته است. همچنین، با بررسی نام ۱۵۴ مرکز تحقیقاتی و دانشگاه ایرانی که موفق به حضور در این نظام رتبه بندی شده اند (اعم از مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای جامع، علوم پزشکی، صنعتی، آزاد)، دانشگاه صنعتی ارومیه جایگاه ۱۰۵ را در بین ۱۴۸ دانشگاه به خود اختصاص داده است. 
ده دانشگاه برتر کشور در این فهرست عبارتند از: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
وبومتریک (Webometrics) یا رتبه بندی وب سایتهای دانشگاهی یک نظام رتبه‌بندی وب‌سنجی است که از سال ۲۰۰۴ توسط آزمایشگاه سایبرمتریک، واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا، بر اساس چهار شاخص: حضور (۵ درصد)،  ضریب تأثیر (۵۰ درصد)، بازبودن و شفافیت (۱۰ درصد)، و عالی بودن (۳۵ درصد) انجام می پذیرد. وزن و کیفیت شاخص ها عبارتند از:
"حضور یا ارائه دانش عمومی" (اندازه یا تعداد صفحات اصلی وبسایت اصلی موسسه که منشاء آن در گوگل قابل بازیابی باشد) با وزن ۵ درصد.
"ضریب تأثیر قابلیت مشاهده محتویات وب" (تأثیر تعداد شبکه های خارجی که به صفحه های وب موسسه پیوند می زنند و ارزش متوسط آن که منشاء آن Ahrefs و Majestic است) با وزن ۵۰ درصد.
"شفافیت" محققان برتر استناد شده (تعداد استنادات از ۱۰۰ نویسنده برتر که منشاء آن پروفایل گوگل اسکولار محققان است) با وزن ۱۰ درصد.
"عالی بودن" مقالات برتر استناد شده (تعداد مقالات در میان ۱۰ درصد برتر و دارای بیشترین استناد در ۲۶ رشته برای پنج سال: ۲۰۱۳-۲۰۱۷ که منشاء آن Scimago است) با وزن ۳۵ درصد.
 ده دانشگاه برتر وبومتریک در نسخه ژانویه ۲۰۲۰ عبارتند از: هاروارد، استنفورد، کالیفرنیا برکلی، انستیتو فناوری ماساچوست (MIT)، کالیفرنیا سن دیه گو، کمبریج، کلمبیا نیویورک، آکسفورد، کالیفرنیا لس آنجلس و پنسیلوانیا.
سایر اطلاعات تکمیلی از لینک:
http://www.webometrics.info/en/transparent
قابل مشاهده است.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4088.fa
برگشت به اصل مطلب