روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
رزمایش همدلی و کمک مومنانه در دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/1 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشگاهیان صنعتی ارومیه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، با اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه به فقرا و نیازمندان، اقدام به تهیه و توزیع بسته های معیشتی بین خانواده های نیازمند کردند تا به دعوت مقام معظم رهبری لبیک گفته باشند.
دکتر کاظمی نیا، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه در خصوص این اقدام مومنانه و خداپسندانه عنوان کرد: اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با اهدای وجوه نقدی، مشارکت گسترده ای برای شرکت در رزمایش مواسات و همدلی داشته اند که از محل این هدایای نقدی، بسته های معیشتی به ارزش دومیلیون ریال برای خانواده های نیازمند تهیه شد. پس از اعلام فراخوان، درخصوص نحوه عملیاتی شدن این طرح در جلسه هیئت رئیسه همفکری شد و مقرر گردید با نظارت و مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، روابط عمومی، معاونت اداری و پشتیبانی و واحدهای ذیربط بویژه تدارکات، کمکهای جمع آوری شده با کسب نظر مشورتی از کمیته امداد امام خمینی برای تهیه بسته های معیشتی مناسب هزینه گردد. همچنین در خصوص شناسایی نیازمندان نیز نظر مشورتی کمیته امداد اخذ گردید.
گفتنی است، کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر مشارکت معنوی و نظارتی، با اهدای مبالغی مازاد بر کل وجوه جمع آوری شده، تعداد و ارزش بسته های تهیه شده برای نیازمندان تحت پوشش را ارتقا بخشید.
این اقدام مومنانه در شرایط حساس کنونی که بیماری کرونا هنوز بطور کامل از کشور رخت برنبسته است، با هدف حمایت از خانواده ها و مشاغل آسیب دیده از بیماری صورت پذیرفته و بطور جد شایسته تقدیر است.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4084.fa
برگشت به اصل مطلب