روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺤﯿﻂ زیﺴﺖ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۱۴ | 
جهت دانلود فایل ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺤﯿﻂ زیﺴﺖ  اینجا  را کلیک نمایید .
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4075.fa
برگشت به اصل مطلب