روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
افزایش ۴۳ درصدی سرانه فضای ورزشی دانشگاه صنعتی ارومیه در سال گذشته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/14 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی ارومیه، رشد ۴۳ درصدی فضای فیزیکی ورزشی دانشگاه صنعتی ارومیه پس از افتتاح زمین چمن مصنوعی روباز در انتهای سال ۹۸ محقق شده است. بدین ترتیب با تحقق ۱۸۶۰ متر فضای ورزشی سرپوشیده و ۱۳۶۰ مترمربع فضای فیزیکی ورزشی روباز، سرانه ۱.۲ مترمربع فضای فیزیکی ورزشی به ازای هر دانشجو در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ محقق شد.
نگاه اجمالی به فعالیتهای حوزه تربیت بدنی دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۹۸ در بخش دانشجویی نشان می دهد، ۷۰۰ نفر از تعداد ۲۶۲۸ دانشجو در فعالیت های متنوع فوق برنامه ورزشی در سال گذشته شرکت داشته اند که این مهم با هزینه کرد حدود ۲ میلیارد ریال محقق شده است. در حوزه دانشجویی، ۱۵ بار اعزام دانشجویان به مسابقات منطقه ای و المپیادهای همگانی دانشجویان پسر و دختر صورت پذیرفته است که با کسب ۱۶ مقام تیمی و انفرادی اول تا سوم برای دانشجویان، نتیجه مطلوبی به دنبال داشته است. همچنین، در بخش کارکنان و اعضای هیئت علمی، با ۵ بار اعزام تیم به مسابقات کارکنان دولت، ۴ عنوان اول تا سوم انفرادی و تیمی بدست آمد. 
افتتاح زمین چمن مصنوعی با اعتبار تقریبی ۵ میلیارد ریال در مجاورت سالن ورزشی سرپوشیده، از مهمترین اقدامات حوزه تربیت بدنی این دانشگاه در سال ۹۸ بود که امید است میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت های تربیت بدنی را بیش از گذشته افزایش دهد. برگزاری رویدادهای همگانی ورزشی، از جمله پیاده روی و کوهنوردی همگانی دانشجویی و کارکنان، برگزاری مسابقات نشاط بخش دانشجویی در محوطه دانشگاه، برگزاری اجتماع بزرگ خانواده دانشگاه صنعتی ارومیه در سالن ورزشی سرپوشیده، تجهیز اتاق تندرستی خوابگاه دانشجویی صدر و تجهیز سالن ورزشی سرپوشیده به تجهیزات ورزشی مناسب، از دیگر اقدامات ارزنده دانشگاه در حوزه تربیت بدنی در سال ۹۸ بوده است. گفتنی است درآمد بدست آمده از محل سالن ورزشی تاکنون تنها در همین حوزه و با هدف ارتقای تجهیزات مرتبط با فعالیتهای فوق برنامه دانشجویان و کارکنان در امور تربیت بدنی هزینه شده است.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4074.fa
برگشت به اصل مطلب